Netin suurimmat vedonlyöntibonukset 2021

Erilaiset pelaajaryhmät

Vedonlyöntioppassaan Jorma Vuoksenmaa (1999) jakaa pelaajat karkeasti neljään eri kategoriaan sen mukaan, kuinka vakava pelaajan suhde vedonlyöntiin on. Vuoksenmaa jakaa vedonlyöjät huvipelaajiin, harrastajiin, puoliammattilaisiin sekä ammattilaisiin. Jako perustuu moneen eri tekijään, joita ovat esimerkiksi seuraavat: kuinka voitollista vedonlyöntitoiminta pelaajalle on, kuinka paljon hän ajallisesti viettää aikaa harrastuksensa tai ammattinsa parissa, kuinka ammattimaisesti pelaaja kohteensa ja panoksensa määrittää ja niin edelleen. Seuraavassa on kuvattuna nämä eri pelaajaryhmät.

Vedonlyönti: Huvipelaajat, harrastajat, puoliammattilaiset ja ammattilaiset

  • Huvipelaajat hakevat vedonlyönnistä ruletinomaista jännitystä. He pelaavat mitä tahansa kohteita ilman sen kummempia menetelmiä. Vedonlyönti on heille pelkästää viihdettä, josta he hakevat elämyksiä, kuten jännitystä ja voiton aiheuttamia hyvän olon tunteita.
  • Harrastajat luulevat pystyvänsä voittoihin yksinkertaisilla menetelmillä. He haluavat pohdiskella otteluihin vaikuttavia eri tekijöitä. Pelin tuoman jännityksen lisäksi he hakevat osaamiseen perustuvaa tyydytystä, eivätkä välttämättä katso vedonlyöntiä pidemmällä aikaperspektiivillä. Harrastajien pelikassat näyttävät kuitenkin yleensä miinusta. Huvipelaajat ja harrastajat muodostavat yhdessä suurimman osan suomalaisista vedonlyöjistä.
  • Puoliammattilaiset pääsevät jo omilleen tai lievästi voitolle. Puoliammattilaiset pystyvät käsittelemään tietoa. He ovat karsineet pahimmat virheet pois. Puoliammattilaiset saavat ehkä pieniä lisätuloja, mutta he eivät pysty elättämään itseään pelkällä vedonlyönnillä. Heidän harrastuksensa kuitenkin maksaa itse itsensä. Puoliammattilaisista osa on asettanut tavoitteekseen ammattilaisuuden ja osalle riittää saadut lisätulot ja mahdollisesti muun muuassa aika, muu elämän tilanne tai laji/sarja ei mahdollistaisi ammattilaisuuteen vaadittavia tekijöitä.
  • Ammattilaiset ovat ylivoimaisesti pienin joukko. He eroavat muista monessa suhteessa. He ovat voitolla, ja elättävät itsensä peleillä. Heidän paineen- ja riskinsietokykynsä on korkea ja he ajattelevat aina vedonlyöntiä pitkällä aikajänteellä, jossa muutaman vedon painoarvo on todella pieni.

Järkiperäiset ja tunneperäiset vedonlyöjät

Suuraho (2002) esittelee tutkimuksessaan vedonlyöntikäyttäytymistä vedonlyöjän vedon ostoprosessin sekä eri pelaajaryhmien ominaisuuksien avulla. Hän jakaa vedonlyöjät karkeasti kahteen eri ryhmään: järkiperäisiin ja tunneperäisiin pelaajiin. Alla olevassa taulukossa on kuvattu pelaajien ominaisuuksia 11 eri tekijän perusteella. Kriteerit on valittu pelaajatyyppien vedon ostoprosessit ja siihen vaikuttavien käyttäytymismallit huomioon ottaen.

Järkiperäisen ja tunneperäisen pelaajan ominaisuudet

Eri vedonlyöjien ostoprosessi eli vedonlyöntikohteiden valinta

Suurahon (2002) mukaan järkiperäisen pelaajan ostokäyttäytyminen muistuttaa sitoutumisasteeltaan enemmän kestokulutushyödykkeen ostamista. Tunneperäisen vedonlyöjän ostokäyttäytyminen taas muistuttaa rutiininomaisten hyödykkeiden hankkimista.

Erilaisten pelaajatyyppien vetojen ostoprosessi

Vedonlyöjäryhmien tarve: kerroin vain jännitys

Kuviossa on kuvattu erilaisten pelaajatyyppien vetojen ostoprosessit. Suurahon (2002) mukaan järkiperäisen pelaajan ostoprosessi ei ala tarpeen tunnistamisella vaan informaation hankinnalla ja vaihtoehtojen arvioinnilla. Prosessi ei myöskään läheskään aina etene tarpeen tarpeen tunnistukseen saakka, jos hinta eli vedonlyönnissä kerroin ei ole tarpeeksi korkea. Sama prosessi käynnistyy tarpeen tunnistuksella. Pelaajan tarve liittyy johonkin ennalta päätettyyn tapahtumaan, kuten esimerkiksi tulevan ottelun seuraamiseen ja siitä saatavaan lisäjännitykseen. Informaation hankinta ja vaihtoehtojen arviointi näyttelevät suhteellisen pientä osaa prosessissa. (Suuraho, 2002.)